Sprijin IMM

Sprijinirea a minimum 32 IMM în elaborarea programelor de instruire digitală continuă la locul de muncă, în scopul adaptării mai rapide la schimbările privind evoluția locurilor de muncă și adaptarea la schimbările așteptate și asistarea a minim 5 firme pt. introducerea programelor de instruire la locul de muncă.