Descriere Proiect

Proiectul „COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor” face posibilă oportunitatea angajatorilor de a crește performanța echipei oferindu-le angajaților posibilitatea de a participa la cursuri gratuite susținute de traineri experimentați, pe diferite tematici, pentru îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul IT.


Oferim sprijin IMM-urilor prin implementarea de programe de învățare la locul de muncă, prin organizarea de ateliere/seminarii în cadrul cărora se va pune la dispoziție instrumente ajutătoare pentru introducerea programelor de instruire digitală la locul de muncă, platforme de e-learning care să sprijine realizarea programelor de formare (analiza nevoii de formare, planificarea formarii, alegerea tehnicilor celor mai adecvate în contextul folosirii tehnicilor digitale de instruire).

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltăm, pe durata proiectului, competențelor digitale pentru angajații IMM din regiunile Nord-Vest, Centru si Vest, în total cel puțin 310 de angajați.
  2. Sprijinim, pe durata proiectului, a unui număr de minim 32 firme din regiunile Nord-Vest, Centru si Vest, pentru dezvoltarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologia informației, printr-un sistem personalizat de asistență și suport digital, implementat pe durata proiectului.
  3. Ridicăm nivelul de conștientizare, prin intermediul unor campanii derulate pe durata proiectului, a minimum 120 angajatori cu activitate în sectoarele cu potențial competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligentă din regiunile Nord-Vest, Centru si Vest.

Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunostințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Prioritatea de investiții: 10.iii. 
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR
Titlul proiectului: COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor
Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/ 143314
Cod SMIS: 143314
Valoarea totală a proiectului: 4,717,845.14 RON