5. Competențe digitale specifice schimbului electronic de informații

Date curs:

Nr. de grupe

2 grupe

Nr. persoane formate

40 de persoane

Total ore de curs

40 de ore

Acest curs de competențe digitale se concentrează pe dezvoltarea abilităților necesare pentru schimbul eficient și securizat de informații în mediul digital. Programul include următoarele subiecte:
 
  1. Introducere în tehnologia informației: hardware, software și internet
  2. Comunicare electronică eficientă: e-mail, chat, videoconferințe
  3. Crearea și gestionarea de conținut digital: procesarea de text, crearea de prezentări și baze de date
  4. Securitatea informației și protecția datelor personale: criptare, autentificare, backup
  5. Lucrul în echipă prin intermediul instrumentelor de colaborare în cloud: Google Drive, Dropbox
  6. Marketing și promovare online: crearea de conținut, optimizare SEO, analiză de trafic
  7. Analiza și interpretarea datelor digitale: instrumente de analiză și raportare.
Cursul se va desfășura prin intermediul unor lecții teoretice și activități practice, astfel încât participanții să poată aplica cunoștințele dobândite imediat. De asemenea, vor fi oferite materiale de studiu și resurse pentru exersare și dezvoltare continuă. Obiectivul final al cursului este de a oferi participanților competențele digitale necesare pentru a se descurca cu succes în mediul digital modern.