3. Competențe digitale specifice aplicațiilor

Dată curs:

Nr. de grupe

1 grupă

Nr. persoane formate

20 de persoane

Total ore de curs

40 de ore

Obiective de învățare:

 • Înțelegerea și utilizarea unor aplicații specifice pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității activităților firmei
 • Dezvoltarea abilităților necesare pentru a identifica și selecta aplicațiile cele mai potrivite pentru nevoile specifice ale firmei

Durata: 40 ore

 

Structura cursului:

Modulele 1-4: Bazele competențelor digitale

 

Modulul 1: Introducere și evaluare (5 ore)

 • Definirea termenilor și conceptelor cheie din digitalizare
 • Impactul digitalizării asupra afacerilor
 • Tendințele actuale și viitoare în domeniul digitalizării
 • Identificarea nevoilor și obiectivelor companiei
 • Identificarea punctelor forte și slabe ale companiei în ceea ce privește digitalizarea

Modulul 2: Planificare și implementare (5 ore)

 • Identificarea priorităților și a obiectivelor pe termen scurt și mediu
 • Identificarea resurselor necesare pentru implementarea planului
 • Utilizarea software-ului de gestiune a documentelor și a datelor – Monday
 • Integrarea sistemelor informatice pentru eficientizarea activității

Modulul 3: Digitalizarea relației cu clienții (5 ore)

 • Utilizarea platformelor digitale pentru a comunica cu clienții
 • Utilizarea datelor pentru a îmbunătăți relația cu clienții
 • Utilizarea marketingului digital pentru a atrage clienți noi

Modulul 4: Securitate și evaluare (5 ore)

 • Importanța securității datelor în digitalizare
 • Implementarea măsurilor de securitate a datelor și de protecție a informațiilor
 • Definirea indicatorilor de performanță relevanți pentru digitalizarea companiei
 • Colectarea datelor și evaluarea impactului digitalizării

Modul 5: Introducere în conceptele cheie ale competențelor digitale specifice aplicațiilor (5 ore)

 • Prezentarea definirii competențelor digitale specifice aplicațiilor
 • Identificarea și descrierea beneficiilor aplicațiilor digitale în activitățile firmei
 • Evaluarea impactului utilizării aplicațiilor asupra proceselor interne ale firmei

Modul 6: Aplicații pentru administrarea proiectelor (5 ore)

 • Prezentarea unor aplicații de administrare a proiectelor precum Asana, Trello, Jira
 • Identificarea beneficiilor și limitărilor fiecărei aplicații
 • Exemplificarea unor cazuri concrete de utilizare a aplicațiilor în cadrul unor proiecte ale firmei

Modul 7: Aplicații pentru colaborare (5 ore)

 • Prezentarea unor aplicații de colaborare precum Slack, Microsoft Teams, Google Drive
 • Identificarea beneficiilor și limitărilor fiecărei aplicații
 • Exemplificarea unor cazuri concrete de utilizare a aplicațiilor în cadrul colaborării cu clienții, partenerii și membrii echipei

Modul 8: Aplicații pentru analiza datelor (5 ore)

 • Prezentarea unor aplicații de analiză a datelor precum Google Analytics, Tableau, Power BI
 • Identificarea beneficiilor și limitărilor fiecărei aplicații
 • Exemplificarea unor cazuri concrete de utilizare a aplicațiilor pentru a extrage informații utile și a lua decizii informate