CODE IMM
"COmpetențe Digitale pentru
DEzvoltarea IMM-urilor"

Despre Proiect

Proiectul „COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor” face posibilă oportunitatea angajatorilor de a crește performanța echipei oferindu-le angajaților posibilitatea de a participa la cursuri gratuite susținute de traineri experimentați, pe diferite tematici, pentru îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul IT.

Oferim sprijin IMM-urilor prin implementarea de programe de învățare la locul de muncă, prin organizarea de ateliere/seminarii în cadrul cărora se va pune la dispoziție instrumente ajutătoare pentru introducerea programelor de instruire digitală la locul de muncă, platforme de e-learning care să sprijine realizarea programelor de formare (analiza nevoii de formare, planificarea formarii, alegerea tehnicilor celor mai adecvate în contextul folosirii tehnicilor digitale de instruire).

Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunostințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Prioritatea de investiții: 10.iii. 
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BIHOR
Titlul proiectului: COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor
Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/ 143314
Cod SMIS: 143314
Valoarea totală a proiectului: 4,717,845.14 RON

Cursuri

Se vor derula 7 module de cursuri diferite a câte 40 ore, pentru dezvoltarea competențelor digitale pe următoarele tematici:

Competențe informatice de bază

Cloud și alte tehnologii

Competențe digitale specifice aplicațiilor

Competențe digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT

Competențe digitale specifice schimbului electronic de informații

Competențe digitale specifice gestionării platformelor de comunicare

Competențe digitale specifice comerțului electronic

Proiectul COmpetente Digitale pentru DEzvoltarea IMM-urilor este un proiect al Camerei de Comerț și Industrie Bihor în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Afacerilor din Romania și Fundația Centrul De Resurse pentru Educație și Formare Profesională.